Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Etunimi
Imię kandydata
Nom de famille
Sukunimi
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Naimisissa
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód