Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Fornavn
Imię kandydata
Nom de famille
Efternavn
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Gift
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód