Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
First Name
Imię kandydata
Nom de famille
Surname
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Married
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód