Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Etunimi
Förnamn
Imię kandydata
Sukunimi
Efternamn
Nazwisko kandydata
Syntymäaika
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Syntymäpaikka
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Kansallisuus
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Siviilisääty
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Naimaton
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Naimisissa
Gift
W związku małżeńskim
Leski
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Osoite
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Puhelin
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Sähköposti
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Verkkosivu
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Peruskoulu
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Yläkoulu
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lukio
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Korkeakoulu
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Esikoulu
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Peruskoulu
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Lukio
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Korkeakoulu
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Yliopisto
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Työkokemukseni...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Harjoitteluni...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vapaaehtoistyö...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Hyvät tietotekniikkataidot
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Ajokortti luokka...
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód