Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Etunimi
Имя
Imię kandydata
Sukunimi
Фамилия
Nazwisko kandydata
Syntymäaika
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Syntymäpaikka
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Kansallisuus
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Siviilisääty
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Naimaton
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Naimisissa
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Leski
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Osoite
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Puhelin
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Sähköposti
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Verkkosivu
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Peruskoulu
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Yläkoulu
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lukio
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Korkeakoulu
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Esikoulu
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Peruskoulu
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Lukio
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Korkeakoulu
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Yliopisto
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Työkokemukseni...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Harjoitteluni...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vapaaehtoistyö...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Hyvät tietotekniikkataidot
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Ajokortti luokka...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód