Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Etunimi
Primeiro Nome
Imię kandydata
Sukunimi
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Syntymäaika
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Syntymäpaikka
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Kansallisuus
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Siviilisääty
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Naimaton
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Naimisissa
Casado(a)
W związku małżeńskim
Leski
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Osoite
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Puhelin
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Sähköposti
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Verkkosivu
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Peruskoulu
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Yläkoulu
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lukio
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Korkeakoulu
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Esikoulu
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Peruskoulu
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Lukio
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Korkeakoulu
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Yliopisto
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Työkokemukseni...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Harjoitteluni...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vapaaehtoistyö...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Hyvät tietotekniikkataidot
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Ajokortti luokka...
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód