Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Etunimi
Vorname
Imię kandydata
Sukunimi
Nachname
Nazwisko kandydata
Syntymäaika
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Syntymäpaikka
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Kansallisuus
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Siviilisääty
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Naimaton
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Naimisissa
verheiratet
W związku małżeńskim
Leski
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Osoite
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Puhelin
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Sähköposti
Email
Służbowy e-mail kandydata
Verkkosivu
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Peruskoulu
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Yläkoulu
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lukio
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Korkeakoulu
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Esikoulu
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Peruskoulu
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Lukio
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Korkeakoulu
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Yliopisto
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Työkokemukseni...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Harjoitteluni...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vapaaehtoistyö...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Hyvät tietotekniikkataidot
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Ajokortti luokka...
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód