Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Etunimi
Prénom
Imię kandydata
Sukunimi
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Syntymäaika
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Syntymäpaikka
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Kansallisuus
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Siviilisääty
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Naimaton
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Naimisissa
Marié(e)
W związku małżeńskim
Leski
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Osoite
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Puhelin
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Sähköposti
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Verkkosivu
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Peruskoulu
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Yläkoulu
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lukio
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Korkeakoulu
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Esikoulu
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Peruskoulu
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Lukio
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Korkeakoulu
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Yliopisto
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Työkokemukseni...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Harjoitteluni...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Vapaaehtoistyö...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Hyvät tietotekniikkataidot
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Ajokortti luokka...
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód