Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Ad
Imię kandydata
Familinomo
Soyad
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Evli
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód