Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Förnamn
Imię kandydata
Familinomo
Efternamn
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Gift
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód