Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Имя
Imię kandydata
Familinomo
Фамилия
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód