Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Primeiro Nome
Imię kandydata
Familinomo
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Casado(a)
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód