Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Vorname
Imię kandydata
Familinomo
Nachname
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
verheiratet
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
Email
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód