Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
이름
Imię kandydata
Familinomo
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
기혼
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód