Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Primer nombre
Imię kandydata
Familinomo
Apellido
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Casado(a)
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
Email
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód