Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Όνομα
Imię kandydata
Familinomo
Επίθετο
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód