Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
Prénom
Imię kandydata
Familinomo
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Marié(e)
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód