Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Antaŭnomo
First Name
Imię kandydata
Familinomo
Surname
Nazwisko kandydata
Naskiĝdato
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Naskiĝejo
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Ŝtataneco
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Edzecostato
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Senedza
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Edziĝinta
Married
W związku małżeńskim
Vidvo/vidvino
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adreso
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefonnumero
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Retpoŝto
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Retpaĝaro
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Malalta lernejo
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gimnazio
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Liceo
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Kolegio
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Malalta lernejo
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Meza lernejo
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gimnazio
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Liceo
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitato
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Labora sperto ĉe...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Staĝo ĉe...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontula laboro ĉe...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Legoscia en komputilo
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiareco kun CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Kondukpermesilo...
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód