Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
Förnamn
Imię kandydata
Efternavn
Efternamn
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Gift
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód