Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
Primeiro Nome
Imię kandydata
Efternavn
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Casado(a)
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód