Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
Vorname
Imię kandydata
Efternavn
Nachname
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
verheiratet
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Email
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód