Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
이름
Imię kandydata
Efternavn
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
기혼
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód