Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
名前
Imię kandydata
Efternavn
名字
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
既婚
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód