Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
Prénom
Imię kandydata
Efternavn
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Marié(e)
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód