Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Fornavn
First Name
Imię kandydata
Efternavn
Surname
Nazwisko kandydata
Fødselsdato
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Fødselssted
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalitet
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Civilstatus
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Gift
Married
W związku małżeńskim
Enke/enkemand
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Hjemmeside
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Folkeskole
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Gymnasium
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Gymnasium
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universitet
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Børnehave
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Folkeskole
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Gymnasium
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Studenterkursus
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universitet
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Arbejdserfaring hos...
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Praktikplads hos...
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Frivilligt arbejde hos...
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computerkyndig
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód