Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
Ad
Imię kandydata
Příjmení
Soyad
Nazwisko kandydata
Datum narození
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
Evli
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Website
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód