Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
Příjmení
นามสกุล
Nazwisko kandydata
Datum narození
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
Website
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód