Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
Prenume
Imię kandydata
Příjmení
Nume
Nazwisko kandydata
Datum narození
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
Căsătorit
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód