Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
Voornaam
Imię kandydata
Příjmení
Achternaam
Nazwisko kandydata
Datum narození
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
Gehuwd
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód