Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
名前
Imię kandydata
Příjmení
名字
Nazwisko kandydata
Datum narození
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
既婚
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Website
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód