Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Křestní jméno
Prénom
Imię kandydata
Příjmení
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Datum narození
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Místo narození
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Národnost
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Rodinný stav
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Svobodný(á)
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Ženatý/Provdaná
Marié(e)
W związku małżeńskim
Ovdovělý(á)
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresa
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Telefon
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Website
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Základní škola
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Základní škola, 2. stupeň
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Střední škola
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Vysoká škola
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Přípravná škola
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Základní škola, 1. stupeň
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Střední škola
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Vyšší střední škola
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Univerzita
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Pracovní zkušenost v ...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stáž v...
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Dobrovolnická práce v...
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Dobrá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Plynulá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Počítačově gramotný
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Znalost CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Řidičský průkaz B
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód