Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
Primeiro Nome
Imię kandydata
Sobrenome
Nazwisko kandydata
生日
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
Casado(a)
W związku małżeńskim
丧偶
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
网址
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód