Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
이름
Imię kandydata
Nazwisko kandydata
生日
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
기혼
W związku małżeńskim
丧偶
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
网址
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód