Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
名前
Imię kandydata
名字
Nazwisko kandydata
生日
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
既婚
W związku małżeńskim
丧偶
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
网址
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód