Zwroty | hindi - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
नाम
Imię kandydata
कुलनाम
Nazwisko kandydata
生日
जन्म दिन
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
जन्म स्थान
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
राष्ट्र
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
वैवाहिक स्थिति
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
अविवाहित
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
विवाहित
W związku małżeńskim
丧偶
विधुर/विधवा
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
पता
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
ई-मेल
Służbowy e-mail kandydata
网址
वेबसाईट
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
विद्यालय
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
विद्यालय
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
महाविद्यालय
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
विश्वविद्यालय
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
बालवाड़ी
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
महाविद्यालय
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
विश्वविद्यालय
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
... में अनुभव
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
... में प्रशिक्षुता
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
... में अवैतनिक काम
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
कंप्यूटर में साक्षर
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM से परिचित
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód