Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
Etunimi
Imię kandydata
Sukunimi
Nazwisko kandydata
生日
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
Naimisissa
W związku małżeńskim
丧偶
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
网址
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód