Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名字
Křestní jméno
Imię kandydata
Příjmení
Nazwisko kandydata
生日
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
婚姻状况
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
单身
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
已婚
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
丧偶
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
地址
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
电话
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
电子邮箱
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
网址
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
初中
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高中
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼儿学校
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
高等中学
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
在...的工作经历
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
在...的实习经历
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
在...的志愿者服务工作
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

良好的书面和口语表达能力
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
流利的书面和口语表达能力
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
通晓计算机技能
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
出色的交流/谈判/表达能力
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
熟悉CAD/CAM
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
目前持有...驾驶执照
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód