Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Vezetéknév
Imię kandydata
Surname
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Házas
W związku małżeńskim
Widowed
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód