Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Ad
Imię kandydata
Surname
Soyad
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Evli
W związku małżeńskim
Widowed
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Website
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód