Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
Surname
นามสกุล
Nazwisko kandydata
Date of Birth
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
Widowed
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
Website
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód