Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Förnamn
Imię kandydata
Surname
Efternamn
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Gift
W związku małżeńskim
Widowed
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Website
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód