Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Имя
Imię kandydata
Surname
Фамилия
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Widowed
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód