Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Imię
Imię kandydata
Surname
Nazwisko
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
Widowed
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód