Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
이름
Imię kandydata
Surname
Nazwisko kandydata
Date of Birth
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
기혼
W związku małżeńskim
Widowed
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Website
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód