Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
名前
Imię kandydata
Surname
名字
Nazwisko kandydata
Date of Birth
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
既婚
W związku małżeńskim
Widowed
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Website
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód