Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Όνομα
Imię kandydata
Surname
Επίθετο
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
Widowed
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
Website
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód