Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Prénom
Imię kandydata
Surname
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Marié(e)
W związku małżeńskim
Widowed
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
Website
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód