Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Etunimi
Imię kandydata
Surname
Sukunimi
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Naimisissa
W związku małżeńskim
Widowed
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
Website
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód