Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

First Name
Křestní jméno
Imię kandydata
Surname
Příjmení
Nazwisko kandydata
Date of Birth
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Place of Birth
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationality
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Marital Status
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Single
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Married
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
Widowed
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Address
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Phone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
E-Mail
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Website
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Elementary School
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Middle School
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
High School
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
College
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Infant School
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Junior School
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Secondary School
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Sixth-Form College
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
University
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Work experience at…
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Internship at…
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Voluntary work at…
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Good understanding of both written and spoken…
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluency in both written and spoken…
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Computer literate
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarity with CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Currently holding a full…driver's license.
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód