Zwroty | chiński - Podróże | Zdrowie

Zdrowie - Nagły wypadek

病院に連れて行ってください
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Prośba o zabranie do szpitala
気持ちが悪い
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
今すぐ医者に診てもらいたい!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Prośba o szybkie zorganizowanie opieki lekarskiej
助けて!
救命!(jiùmìng!)
Wezwanie natychmiastowej pomocy (medycznej)
救急車を呼んで!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Żądanie karetki pogotowia

Zdrowie - U lekarza

ここが痛いです
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Wskazywanie części ciała, która nas boli
ここに発疹があります
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Wskazywanie części ciała, na której mamy wysypkę
熱があります
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Informowanie, że mamy gorączkę
風邪を引きました
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informowanie, że jesteśmy przeziębieni
咳が出ます
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informowanie, że mamy kaszel
いつも疲れています
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informowanie, że ostatnio cały czas odczuwamy zmęczenie
めまいがします
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informowanie, że odczuwamy zawroty głowy
食欲がありません
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informowanie, że nie mamy ochoty na jedzenie
お腹がすいていません
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informowanie, że cierpimy na bezsenność
虫に刺されました
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z ukąszeniem owada
暑さが原因だと思います
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego z gorącą pogodą
何か変なものを食べたと思います
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Używane, gdy podejrzewamy, że nasz stan ma coś wspólnego ze zjedzonym pokarmem
私の_[body part]_ が痛い
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informowanie, która część ciała nas boli
_[body part]_を動かすことができない
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informowanie, która część ciała jest unieruchomiona
...頭...
…头…(…tóu…)
Część ciała
...お腹...
…胃…(…wèi…)
Część ciała
...腕...
…手臂…(…shǒubì…)
Część ciała
...脚...
…腿…(…tuǐ…)
Część ciała
...胸...
…胸…(…xiōng…)
Część ciała
...心臓...
…心脏…(…xīnzàng…)
Część ciała
...喉...
…喉咙…(…hóulóng…)
Część ciała
... 目 ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Część ciała
... 背 ...
…背…(…bèi…)
Część ciała
... 足 ...
…脚…(…jiǎo…)
Część ciała
...手...
…手…(…shǒu…)
Część ciała
...耳...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Część ciała
...便通...
…肠…(…cháng…)
Część ciała
...歯...
…牙…(…Yá…)
Część ciała
私は糖尿病です
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Używane, aby poinformować, że mamy cukrzycę
私は喘息持ちです
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Używane, aby poinformować, że mamy astmę
私は心臓病です
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Używane, aby poinformować, że mamy wadę serca
私は妊娠しています
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Używane, aby poinformować o ciąży
一日に何回飲めばいいですか?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Pytanie o dawkowanie lekarstwa
伝染性はありますか?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Pytanie, czy choroba jest zaraźliwa
私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑むことができますか?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Pytanie, czy wolno nam wykonywać pewne czynności
これが私の保険書類です
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Okazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
私は保険に入っていません
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Informowanie, że nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego
病気の診断書が必要です
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Prośba o zwolnienie lekarskie
少し気分が良くなりました
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informowanie o poprawie
状態が悪化しました
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informowanie o pogorszeniu
前と同じ状態です
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informowanie o braku zmian

Zdrowie - Apteka

___を買いたいです
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Proszenie o konkretny produkt
痛み止め薬
止痛片(zhǐtòng piàn)
Lekarstwo
ぺニシリン
青霉素(qīngméisù)
Lekarstwo
アスピリン
阿司匹林(āsīpīlín)
Lekarstwo
インシュリン
胰岛素(yídǎosù)
Lekarstwo
軟膏
软膏(ruǎngāo)
Lekarstwo
睡眠薬
安眠药(ānmiányào)
Lekarstwo
生理用ナプキン
卫生巾(wèishēng jīn)
Produkt medyczny
殺菌剤
消毒剂(xiāodú jì)
Produkt medyczny
バンドエイド
创可贴(chuàngkětiē)
Produkt medyczny
包帯
绷带(bēngdài)
Produkt medyczny
経口避妊薬
避孕药(bìyùn yào)
Produkt medyczny
コンドーム
避孕套(bìyùn tào)
Inny produkt dostępny w aptece
日焼け止め
防晒霜(fángshài shuāng)
Inny produkt dostępny w aptece

Zdrowie - Uczulenia

私は___にアレルギーがあります
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informowanie o alergiach
花粉
花粉(huāfěn)
Uczulenie
動物の毛
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Uczulenie
ハチ刺され 
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Uczulenie
ダニ
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Uczulenie
カビ
霉菌(méijūn)
Uczulenie
ラテックス
橡浆(xiàng jiāng)
Uczulenie
ペニシリン
青霉素(qīngméisù)
Uczulenie na lekarstwo
ナッツ/ピーナッツ
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Alergia pokarmowa
ゴマ/ヒマワリの種
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Alergia pokarmowa
鸡蛋(jīdàn)
Alergia pokarmowa
海産食品/魚/貝/えび
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alergia pokarmowa
小麦粉/麦
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Alergia pokarmowa
牛乳/乳糖/乳製品
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Alergia pokarmowa
グルテン
面筋(miànjīn)
Alergia pokarmowa
大豆
大豆(dàdòu)
Alergia pokarmowa
豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Alergia pokarmowa
キノコ
蘑菇(mógū)
Alergia pokarmowa
果物/キーウィ/ココナツ
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Alergia pokarmowa
生姜/シナモン/コリアンダー
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Alergia pokarmowa
チャイブ/タマネギ/ニンニク
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Alergia pokarmowa
アルコール
酒精(jiǔjīng)
Alergia pokarmowa